top of page

Colostrum

Colostrum er råmelk fra kuer. Denne råmelken inneholder en mengde stoffer som har styrkende effekt på immunforsvaret.

I likhet med morsmelk etter fødsel, inneholder også kumelk et høyt antall immunstyrkende stoffer etter kalving. Dette inkluderer immunglobuliner, interleukiner og lactoferrin.

.

Immunglobuliner er antistoffer som blant annet er viktige for infeksjonsforsvaret og mot allergier. I Colostrum finnes både IgG, IgM, IgA og IgE.

.

Interleukiner er en viktig del av immunforsvaret, og virker som vekst- og differensieringsfaktorer som kontrollerer styrken og typen av kroppens immunreaksjoner. De er også helt sentrale ved utvikling av betennelse.

.

Lactoferrin er et antimikrobielt peptid (protein) som kan hemme, og til og med drepe, bakterier, virus, sopp, parasitter og andre mikrober. Det er en viktig del av immunforsvaret, og redusert mengde er blant annet årsak til cystisk fibrose, ettersom det er med på å hindre bakterier i å danne slim i lungene.

.

Men colostrum er ikke bare kjent for å styrke immunforsvaret. Det er også et velkjent preparat blant atleter og kroppsbyggere fordi det hjelper til å bygge muskler og bindevev, samtidig som oksygenopptaket og kondisjonen øker.

.

Vi har Colostrum i flytende-, kapsel- og sukkerkuleform.

.

Det er anbefalt å starte en eventuelt kur med flytende Colostrum, for deretter å fortsette med kapsler eller sukkerkuler.

bottom of page