top of page

For å tilføre vannet ekstra gode helsefordeler anbefaler vi

Bio Vann-konsentrat.

Alle vitale deler i apparatene er NSF-godkjent. (NSF-National Sanitary Foundation). Dette er et kvalitetskontroll-system som har videreført til Norge via Norsk Bransjeforening for Drikkevannsutstyr – NBD hvor vi har vært med fra starten i 1990.

bottom of page