top of page

TILSKUDD I FLYTENDE FORM

.

Liposomer har alltid vært brukt av naturen til bl.a. å frakte livsnødvendig næring via morsmelk, og av legemiddel-industrien til å levere aktive stoffer til målceller. Vår leverandør er, per dags dato, det eneste selskapet på markedet som bruker naturlige ikke-hydrogeniserte liposomer som leveringsmetode. 

Vår serie med liposomalprodukter består av C-vitamin, B12 og folat, glutation, DHA Omega 3 og Curcumin og Resveratrol

Ordet liposomal kommer fra de greske ordene lipos (fett) og soma (kropp). Det betyr bokstavelig at stoffer transporteres via "fettkropper". Liposomer er små blærer med en membran, oftest bestående av et dobbeltlag med fosfolipider, som omslutter en vannløsning. Virkestoffer kan f.eks.innkapsles i denne vannløsningen eller innsettes i lipidmembranen, og på denne måten transporteres og frigjøres direkte til målceller og målorganer. Opptaket av virkestoffet kan da bli tilnærmet 100%, mot ca halvparten ved inntak av tabletter eller kapsler (de vanligste tilvirknings-formene for kosttilskudd i dag). Av disse to foretrekkes kapsler framfor tabletter.

Stadig flere sliter med dårlig tarmfunksjon - noe som også er med på å hemme opptak av virkestoffer fra kosttilskudd. Ved å ta tilskudd i form av liposomer, trenger en ikke enzymer eller magesyre for å bryte ned kapselomslag eller tabletthjelpestoffer for å frigjøre virkestoffene.

Våre liposomalprodukter:

  • inneholder kun naturlige ingredienser
  • er skånsomt framstilt for å bevare struktur og virkestoffer optimalt
  • gir høykonsentrerte tilskudd
  • gir "større valuta for pengene"

Vi har valgt å navgi produktene med "flytende" framfor "liposomal" for at det skal være mer forståelig.

Vi anbefaler denne serien på det sterkeste!

.

bottom of page