top of page

STRÅLEBESKYTTELSE

Vi omgir oss med stråling hver dag, hele tiden. Det er noe vi ikke kan unnslippe. Mesteparten er naturlig, som lyd, lys, jordstråling og ultrafiolett stråling fra sola, men mye er også menneskeskapt.

Hva er stråling?

.

Stråling er overføring eller transport av energi fra en strålekilde til et materiale. Når strålene treffer dette materialet, skjer det en vekselvirkning som gjør at strålingen:

  • Absorberes; energien overføres til materialet
  • Transmitteres; energi passerer gjennom materialet
  • Spres; strålingen forandrer retning i materialet

Forholdet mellom disse tre prosessene, og hvilken effekt det har, avhenger av strålingstype, -mengde og materialet som blir bestrålt.

Rundt alt elektrisk utstyr og alle strømførende ledninger finnes det elektrisk og magnetisk stråling, kalt elektomagnestiske felt (EMF). Det er i denne kategorien vi finner den menneskeskapte strålingen som kommer fra mobil, nettverk, trådløse enheter og høyspentledninger og -master. Mye tyder også på at dette er en mer skadelig type stråling enn antatt. Det vi vet er at stråling i store doser er farlig, og at en stråledose gitt over kort tid er farligere enn tilsvarende dose gitt over lang tid. Når det gjelder effekten av den hverdagslige lavdosestrålingen, er det stor usikkerhet. Det er nettopp derfor det er så viktig å være føre var og selv ta ansvar og beskytte seg mot de antatt ugunstige elektromagnetiske strålene!

Bioprotec™

Bioprotec™ er en serie evigvarende beskyttelses-chiper som kan festes på mobiler, trådløse telefoner, laptoper, PCer, TVer og andre elektriske apparater for å omvende de farlige strålene til uskadelige biobølger som harmonerer med kroppen. 

Anbefalt lesning:


bottom of page