top of page

VANNRENSING

Betydningen av rent drikkevann er kraftig undervurdert! Altfor mange av oss tror at vannet som kommer ut av springen er friskt og rent. Og ja, vi har kanskje renere vann her i Norge enn i mange andre land, men tar man en nærmere titt på kvaliteten, vil en oppdage flere kritikkverdige faktorer.

.

Estimert gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnettet i Norge 34 år. Askim kommune har det eldste (ca. 60 år). Det betyr at det finnes rør av svært dårlig kvalitet mange steder. Hull, rust og annen erusjon av metallrør er bare ett problem. Vann og kloakk deler samme grøft ved flere tilfeller, noe som kan føre til at det lekker uønskede bakterier, parasitter og andre mikroorganismer fra kloakken over i drikkevannet.

Disse bildene er hentet fra Aftenposten og illustrerer den elendige forfatningen av rørsystemet i vannledningsnettet altfor mange steder.

Kroppen vår består av ca. 70 % vann. Sykdom forårsaket av forurenset drikkevann er ikke sjeldent. Selv om det kan gå lenge mellom de største medieoverskriftene, er det naturlig å anta at mange blir syke grunnet dårlig vannkvalitet. Stadig flere sliter med mage-/tarmsystemet, der "lekk tarm" og matintoleranser er et økende problem. Dette kan skyldes flere faktorer, hvor drikkevannet er en av dem. Parasitter kan forekomme i vannet vi inntar, og de kan være blant de største synderne ved tarmproblematikk.

Klor er et annet stort problem i drikkevannet. Det tilsettes for å drepe bakterier, men er sannsynligvis til større skade for helsa vår, enn myndighetene vil ha det til. 

VANNBEHANDLERE

.

Våre drikkevannsrensere har 4 rensetrinn og hovedrenseenheten er basert på naturens eget rensesystem – omvendt osmose. Dette er den desidert tryggeste og beste rensemetoden for drikkevann og er videreutviklet av NASA. Kun vanntrykket er drivkraften i rensesystemet.

.

Slik foregår rensingen

.

Her er en oversikt over de vannbehandlerne vi tilbyr:

PURO SMART

En liten og hendig omvendt osmose vannrenser som kobles rett på krana.

AQUA MOTO

Omvendt osmose. Større kapasitet enn Puro Smart. Kan enkelt monteres av og på krana.

AQUA LUX

Omvendt Osmose. Stor kapasitet med en vanntank på 10 liter og egen kran som monteres på benken.

AQUARIS

Omvendt osmose drikkevannsrenser med drikkefontene, tappekran og kjøling - ideelt for bedrifter, skoler og kontorer.

DUSJFILTER

Kullfilter som monteres på dusjen for å fjerne hovedsaklig klor.

H2FLOW

Magnet som kobles på vanninntaket.


bottom of page