top of page

BIDRONNINGGELÉ

Bidronninggelé betegnes også som kongelig føde. Det er den fórsaften som biene gir til kubens dronning, og er et rent naturprodukt fra bikuba.

Bidronningen blir langt større og lever 4-5 år mens arbeidsbiene lever 5-8 uker. Dronninggelé er særlig rik på B-vitaminer.

Vår bidronninggelé forekommer både i kapselform og som bidronninggelé i honning.

.

Boksene inneholder 100 kapsler á 500 mg eller 1000 mg bidronninggelé.








bottom of page